Hyppää sisältöön

Valtion virastojen aukiolosääntelyn muuttaminen

Diaarinumero: OKV/3489/21/2021
Antopäivä: 20.1.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon valtion virastojen aukiolosääntelyn muuttamisesta. Valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittumisen perusteista annettuun lakiin tehtävillä muutoksilla on tarkoitus uudistaa valtion virastojen aukiolosääntely ja kumota voimassa oleva asetus valtion virastojen aukiolosta. Oikeuskansleri piti kannatettavana esityksen tavoitetta, jonka mukaan aukiosääntelyn uudistaminen edistäisi käytännössä palveluiden saatavuutta ja perustuslain 21 §:n mukaista jokaiselle kuuluvaa oikeutta saada asiansa asianmukaisesti käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä.

Esityksessä todetaan, että kun palveluajoista säädetään jatkossa joustavalla tavalla, tulee samalla oikeusvarmuuden vuoksi säätää täsmällisesti siitä, miten asiakirja voidaan määräajassa jättää viranomaiselle. Tästä seikasta ei kuitenkaan ole esityksessä säännöstä eikä tarkempia arvioita siitä, miten asiakirjan jättäminen määräajassa toteutettaisiin jatkossa. Määräajan päättymisen kellonajan selvittäminen niissä tapauksissa, joissa asiakirja ollaan toimittamassa fyysisesti, vaikuttaa esityksen perusteella asiakkaan näkökulmasta hankaloituvan. Oikeuskanslerin mukaan olisi perusteltua, että tätä kysymystä arvioitaisiin esityksessä tarkemmin hallinnon asiakkaan oikeusturvan kannalta.