Hyppää sisältöön

Valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen asukasvalintaa koskevien säännösten muuttaminen

Diaarinumero: OKV/615/21/2024
Antopäivä: 12.3.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esityksestä valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen asukasvalintaa koskevien säännösten muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettua lakia, vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annettua lakia, aravarajoituslakia ja asumisoikeusasunnoista annettua lakia. 

Oikeuskanslerin mukaan hallituksen esitysluonnoksessa on kiitettävästi tunnistettu ehdotettujen toimien perusoikeusvaikutuksia. Esitystä tulee kuitenkin täydentää PL 124 §:n (julkisen hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle) sekä PL 10 §:n (yksityisyyden suoja) näkökulmasta.