Hyppää sisältöön

Valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta

Diaarinumero: OKV/1144/21/2024
Antopäivä: 28.5.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskanslerin mukaan tietojen luovuttamista koskevia säännösehdotuksia tulee muuttaa siten, että niissä säädetään muita viranomaisia koskevan luovuttamisvelvollisuuden sijasta Valtiokonttorin oikeudesta saada tietoja. Tietojen luovuttamista ei ole esityksessä sidottu välttämättömyyskriteeriin, vaan tietojensaantioikeus on hyvin avoin. Ellei välttämättömyyskriteeriä lisätä, esityksessä tulisi olennaisesti tarkentaa sitä, mitkä kaikki tiedot Valtiokonttorilla on oikeus saada. Säännöstä ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä ja hallintosopimusten teosta tulisi myös muuttaa. Esityksen säätämisjärjestysperustelut ovat puutteelliset.