Hyppää sisältöön

Valitustietä koskevan sääntelyn päivittäminen

Diaarinumero: OKV/3011/21/2021
Antopäivä: 6.12.2021
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esityksestä eräiden lakien valitustietä koskevan sääntelyn päivittämiseksi. Oikeuskansleri piti kannatettavana erityislakien muutoksenhakusäännösten muuttamista siten, että valitustie vastaa yleislain pääsääntöä. Hän totesi, että sääntelyn muuttaminen pääsäännön mukaiseksi tuomioistuinlain mukaista kirjallista varoitusta ja virantoimituksesta pidättämistä koskevissa asioissa voisi kuitenkin usein johtaa siihen, että kyseisiin päätöksiin haettaisiin muutosta samassa hallinto-oikeudessa, jota päätöksen antanut päällikkötuomari johtaa. Tällaisen tilanteen syntymistä ei lausunnon mukaan voitu pitää asianmukaisena.