Hyppää sisältöön

Valituskelpoisen päätöksen antaminen viivästyi tietopyyntöasiassa

Diaarinumero: OKV/1099/10/2023
Antopäivä: 31.1.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean huomiota julkisuuslain määräaikoihin tietopyyntöjen käsittelyssä.

Kantelija oli pyytänyt Fimealta valituskelpoista päätöstä, jos hänen pyytämiään tietoa ei voida toimittaa. Fimea oli vastannut tietopyyntöön kolmessa päivässä. Vastauksen mukaan Fimean hallussa ei ollut tietopyynnössä tarkoitettuja asiakirjoja. Valituskelpoisen päätöksen tietopyyntöön Fimea oli antanut yli kahden kuukauden kuluttua tietopyynnöstä.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan julkisuuslain mukaiset määräajat koskevat tietopyynnön siirtämistä viranomaisen ratkaistavaksi myös tilanteessa, jossa pyyntö on esitetty jo ennen viranomaisen vastausta tietopyyntöön.