Hyppää sisältöön

Valitusasian siirto viipyi hallinto-oikeudessa

Diaarinumero: OKV/2963/10/2021
Antopäivä: 25.11.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Helsingin hallinto-oikeuden huomiota perustuslain 21 §:ssä turvattuun jokaisen oikeuteen saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa ilman aiheetonta viivytystä. 

Kantelijan valitusasia oli ehtinyt olla vireillä Helsingin hallinto-oikeudessa vuoden ja viisi kuukautta ennen kuin hallinto-oikeudessa havaittiin, että valitus kuului Turun hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Kantelijan kotipaikan merkitys oli jäänyt huomaamatta asian eri käsittelyvaiheissa. Asia oli ollut hallinto-oikeudessa myös pitkään käsittelemättä ja vailla mitään toimenpiteitä ennen kuin se siirrettiin toimivaltaiselle tuomioistuimelle.

Apulaisoikeuskanslerin arvion mukaan asian käsittelyaika Helsingin hallinto-oikeudessa ylitti asian laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullisena pidettävän ajan, eikä viivästymiselle ollut esitetty hyväksyttävää syytä.