Hyppää sisältöön

Valitusasian käsittelyn viipyminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa

Diaarinumero: OKV/682/1/2019
Antopäivä: 20.4.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: hallintotuomioistuin muu oikeusministeriön hallinnonala muu viranomainen tai julkista tehtävää hoitava
Toimenpide: käsitys ei toimenpidettä

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden huomiota sille saapuneen valitusasian viivytyksettömään käsittelyyn.

Kantelija arvosteli Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta siitä, ettei se ollut siirtänyt ajoissa hänen valitustaan oikeaan tuomioistuimeen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden mukaan asian haltuunottovaiheessa ei ollut kiinnitetty riittävästi huomiota lautakunnan päätöksen valitusosoituksessa todettuun valitusviranomaiseen. Ilmeisesti valittajan kotipaikka ja asian tavanomaisesta poikkeava valitustie olivat johtaneet väärään johtopäätökseen käsittelevästä tuomioistuimesta. Mikäli oikea valitusviranomainen olisi huomattu kohta valituksen vireille tulon jälkeen, olisi jäljellä oleva valitusaika riittänyt valituksen siirtämiseen ajoissa oikealle tuomioistuimelle.
 
Apulaisoikeuskanslerin mukaan kantelijan valitusasiaan oli annettu ratkaisu noin kahden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta, mitä voidaan pitää yleisesti ottaen verrattain lyhyenä aikana. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden olisi kuitenkin hyvän hallinnon periaatteen mukaisesti tullut tehdä viipymättä kantelijan asiassa ratkaisu asian siirtämisestä toimivaltaiseen tuomioistuimeen tai asian tutkimatta jättämisestä sen toimivaltaan kuulumattomana. Koska kantelijan valitus oli siirretty yli 30 päivän kuluttua asian vireille tulosta toimivaltaiseen tuomioistuimeen, kantelijan valitus oli ollut myöhässä.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus oli laiminlyönyt valitusasian viivytyksettömän käsittelyn.