Hyppää sisältöön

Vahingonkorvausasia olisi tullut käsitellä viivytyksettä

Diaarinumero: OKV/1494/1/2015
Antopäivä: 28.9.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

ELY-keskus oli siirtänyt kantelijan auton tuulilasiin liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen kaupungin käsiteltäväksi. Apulaisoikeuskanslerin mukaan kaupungin käsiteltäväksi siirretty korvausvaatimus olisi tullut kirjata oikea-aikaisesti ja asian käsittelyä olisi tullut asianmukaisesti seurata kaupungin asianomaisessa virastossa. Näin ei ollut tehty.

Toiseksi kaupungin olisi tullut selvittää, käsitellä ja ratkaista vahingonkorvausvaatimusta koskeva asia ilman aiheetonta viivytystä. Vahingonkorvausvaatimus oli ratkaistu vasta yli kahden vuoden kuluttua asian saapumisesta kaupungille. Apulaisoikeuskansleri totesi, että kantelijan vahingonkorvausvaatimusta ei ollut käsitelty kaupungissa laissa edellytetyllä tavalla ilman aiheetonta viivytystä.

Lisäksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti yleisellä tasolla kaupungin huomiota siihen, että asiallisiin yhteydenottoihin tulee vastata.