Hyppää sisältöön

Vähimmäisrangaistuksen alittaminen ja rangaistusseuraamuksen perusteleminen

Diaarinumero: OKV/3086/30/2021
Antopäivä: 19.9.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus käsitys

Apulaisoikeuskansleri antoi käräjätuomarille valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain mukaisen huomautuksen vastaisen varalle tuomiossa olleen virheen perusteella. Lisäksi käräjätuomarin huomiota kiinnitettiin seuraamusratkaisun asianmukaiseen perustelemiseen. 

Vastaajalle oli tuomittu rikoslain vastaisesti 10 päivän mittainen vankeusrangaistus, vaikka lain mukaan määräaikaisen vankeusrangaistuksen vähimmäispituus on 14 päivää. Tuomion perusteluista ei myöskään käynyt ilmi, että vastaajalle tuomittavaa rangaistusta olisi alennettu aikaisempien tuomioiden perusteella. Tuomiolauselmasta kuitenkin ilmeni, että rangaistusta oli lievennetty ottamalla huomioon kaksi vastaajan aikaisempaa tuomiota.