Hyppää sisältöön

Vähimmäisrangaistuksen alittaminen

Diaarinumero: OKV/351/30/2022
Antopäivä: 23.11.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarille rangaistustuomioiden tarkastustoiminnassa havaitun virheen perusteella. Asiassa käräjäoikeus oli lukenut vastaajien syyksi törkeän pahoinpitelyn ja tuominnut heidät 10 kuukauden vankeusrangaistuksiin, vaikka rikoslain 21 luvun 6 §:n mukaan törkeän pahoinpitelyn vähimmäisrangaistus on vuosi vankeutta. 

Toisen vastaajan rangaistusta oli kohtuullistettu aikaisemmin tuomitun yhdyskuntapalvelurangaistuksen perusteella kahdeksaan kuukauteen vankeutta, jonka sijasta vastaajalle tuomittiin yhdyskuntapalvelua 240 tuntia. Apulaisoikeuskansleri katsoi rangaistuksen mittaamisessa tapahtuneen virheen tältäkin osin, kun huomioon otettiin tuomion perustelut, asiassa kanssavastaajalle ilman kohtuullistamista tuomittu 10 kuukauden vankeusrangaistus sekä asiassa annettu selvitys.