Hyppää sisältöön

Vähimmäisrangaistuksen alittaminen

Diaarinumero: OKV/746/30/2020
Antopäivä: 23.3.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi käräjätuomarille valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain mukaisen huomautuksen vastaisen varalle tuomiossa olleen virheen perusteella.

Oikeuskanslerin tuomioistuimiin kohdistaman laillisuusvalvonnan nojalla toimitetussa tarkastuksessa havaittiin, että vastaaja oli tuomittu törkeästä petoksesta 60 päivän mittaiseen vankeusrangaistukseen, vaikka rikoslain mukaan törkeän petoksen vähimmäisrangaistus on neljä kuukautta vankeutta. Asiassa puheenjohtajana toiminut käräjätuomari kertoi asiassa antamassaan selvityksessä virheen tapahtuneen epähuomiossa.