Hyppää sisältöön

Vähimmäisrangaistuksen alittaminen

Diaarinumero: OKV/2383/30/2021
Antopäivä: 12.10.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarille rangaistustuomioiden tarkastustoiminnassa havaitun virheen perusteella. Käräjätuomari oli tuominnut vastaajan vankeusrangaistukseen, joka oli rikoslaissa määräaikaiselle vankeusrangaistukselle säädettyä vähimmäispituutta lyhyempi.