Hyppää sisältöön

Vähimmäisrangaistuksen alittaminen

Diaarinumero: OKV/51/30/2019
Antopäivä: 19.8.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi käräjätuomarille valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain mukaisen huomautuksen vastaisen varalle tuomiossa olleen virheen perusteella.

Oikeuskanslerin tuomioistuimiin kohdistaman laillisuusvalvonnan nojalla toimitetussa tarkastuksessa havaittiin, että vastaajalle oli tuomittu rikoslain vastaisesti 10 päivän mittainen vankeusrangaistus, vaikka lain mukaan määräaikaisen vankeusrangaistuksen vähimmäispituus on 14 päivää.

Asiassa puheenjohtajana toiminut käräjätuomari oli katsonut antamansa rangaistuksen kyseisessä yksittäistapauksessa oikeudenmukaiseksi, jotta vastaajan saaman aikaisemman tuomion kohtuullistava vaikutus voitaisiin ottaa huomioon.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan tuomioistuin ei kuitenkaan voi tällä perusteella poiketa vankeusrangaistuksen yleisestä vähimmäisajasta.