Hyppää sisältöön

Vähimmäisrangaistuksen alittaminen

Diaarinumero: OKV/24/30/2016
Antopäivä: 16.8.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Oikeuskanslerin tuomioistuimiin kohdistamaan laillisuusvalvontaan kuuluvassa rangaistustuomioiden tarkastamisessa havaittiin, että käräjäoikeus oli tuominnut vastaajalle rikoslain 2 c luvun 2 §:n vastaisesti 10 päivän mittaisen vankeusrangaistuksen, vaikka kyseisen lain kohdan mukaan määräaikaisen vankeusrangaistuksen vähimmäispituus on 14 päivää.

Virheestä vastuussa olevan käräjätuomarin mukaan aikaisempia tuomioita huomioon otettaessa uusista rikoksista on epähuomiossa tuomittu rikoslaissa säädettyä vähimmäisaikaa lyhyempi vankeusrangaistus.

Apulaisoikeuskansleri antoi käräjätuomarille vastaisen varalle valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaisen huomautuksen tuomiossa olleen virheen perusteella.