Hyppää sisältöön

Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus

Diaarinumero: OKV/403/1/2011
Antopäivä: 26.8.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kirurgisen sairaalan yhteyteen ei ollut rakennettu vuonna 1993 ja vuonna 1999 annettujen rakennuslupien mukaisia väestönsuojia. Toinen väestönsuoja tuli rakentaa 23.6.2004 mennessä ja toinen vuoden 2005 loppuun mennessä. Rakennuslupien myöntämisajankohtana oli voimassa väestönsuojelulaki. Nykyisin voimassa olevan pelastuslain 71:ssä säädetään väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta uudisrakentamisen yhteydessä. Pelastuslaissa ei ole enää velvoitetta rakentaa väestönsuojaa rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä. Kaupunki teki 30.5.2013 päätökset väestönsuojien rakentamatta jättämisestä uuden pelastuslain nojalla.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että pelastuslain 112 §:n voimaantulosäännöstä uuden pelastuslain soveltamisesta kumotun lain sijaan ei voida soveltaa tapauksissa, joissa rakennuslupapäätös on annettu uuden pelastuslain vahvistamispäivää eli 29.4.2011 aiemmin. Pelastuslain taannehtiva soveltaminen on rajattu niihin asioihin, jotka on lueteltu lain voimaantulosäännöksessä.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin huomiota väestönsuojien rakentamisvelvollisuutta koskeviin säännöksiin sekä siihen, ettei uuden pelastuslain säännöksiä voida suoraan soveltaa tilanteissa, joissa rakennuslupa on saatu ennen lain vahvistamispäivää. Apulaisoikeuskansleri pyysi Turun kaupunkia lähettämään 31.12.2013 mennessä selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin se on päätöksen johdosta ryhtynyt.