Hyppää sisältöön

Vaasan hallinto-oikeuden käsittelyajat ovat lyhentyneet

Diaarinumero: OKV/199/70/2020
Antopäivä: 23.3.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: hallintotuomioistuin
Toimenpide: muu toimenpide

Apulaisoikeuskanslerin mukaan Vaasan hallinto-oikeuden toimenpiteet ruuhkanpurussa vaikuttivat saatujen selvitysten mukaan lupaavilta. Käsittelyajat olivat lyhentyneet, ja saadut lisäresurssit tulevat kohentamaan tilannetta edelleen. Tilanne ei tältä osin antanut aihetta enempiin laillisuusvalvonnallisiin toimenpiteisiin.

Vesi- ja ympäristöasioiden käsittelyajat eivät kuitenkaan olleet lyhentyneet muiden asiaryhmien tavoin. Apulaisoikeuskansleri oli jo ryhtynyt erikseen selvittämään Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa ja Vaasan hallinto-oikeudessa käsiteltävien ympäristöasioiden kokonaiskäsittelyaikoja.