Hyppää sisältöön

Ulosottoviranomaisen neuvontavelvollisuus

Diaarinumero: OKV/1303/1/2013
Antopäivä: 26.1.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ulosotto
Toimenpide: käsitys

Ulosottovelallinen haki ulosottomieheltä helpotusta ulosottoperintään. Hakemuksesta ei kuitenkaan selvinnyt hakiko velallinen ulosmittauksen määrään rajoittamista vai vapaakuukautta. Tässä tilanteessa ulosottomiehen olisi apulaisoikeuskanslerin mukaan tullut varmistua, että velallinen oli tietoinen käytettävissään olevista vaihtoehdoista ja tiedustella kumpaa vaihtoehtoa hän hakemuksessaan tarkoitti.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti asianomaisen ulosottoviraston ja erityisesti kantelijan asioita hoitaneen kihlakunnanulosottomiehen huomion asianmukaisuuden vaatimusta ja avoimuuden vaatimusta koskeviin ulosottokaaren säännöksiin.