Hyppää sisältöön

Ulosottotoimenpiteiden viivästyminen

Diaarinumero: OKV/147/1/2013
Antopäivä: 22.6.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ulosotto
Toimenpide: käsitys

Ulosottotoimenpiteiden viivästyminen lainvoimaisessa tuomiossa määrättyä rahasaatavaa koskevassa täytäntöönpanoasiassa oli johtavan kihlakunnanvoudin kertoman mukaan johtunut osittain ulosottovirastossa tapahtuneesta suuresta kihlakunnanvoutien vaihtumisesta muutaman viime vuoden aikana. Apulaisoikeuskanslerin mukaan henkilöstön vaihtuvuutta ulosottolaitoksessa ei voida pitää sellaisena poikkeuksellisena seikkana, jolla voidaan hyväksyttävästi puolustella virka-asioiden viivästymistä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti johtavan kihlakunnanvoudin huomiota velvollisuuteen huolehtia siitä, että ulosottoviraston perintätehtävät hoidetaan ilman aiheetonta viivytystä sekä hänen velvollisuuteensa huolehtia siitä, että asiakkaiden ja heidän asiamiestensä asiallisiin yhteydenottoihin vastataan kohtuullisen ajan kuluessa.