Hyppää sisältöön

Ulosottoasian siirtäminen ja maksukehotuksen lähettäminen

Diaarinumero: OKV/1486/1/2010
Antopäivä: 24.4.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ulosotto
Toimenpide: käsitys

Kantelijan ulosottoasiat oli siirretty ulosottovirastosta hänen muuttuneen asuin- ja kotipaikkansa ulosottovirastolle vasta yli kaksi vuotta sen jälkeen kun hän oli muuttanut. Ulosottoviraston selvityksen mukaan syynä tähän viiveeseen oli, että kantelijan ulosottoasioilla oli ollut täytäntöönpanon keskeytys, joka oli estänyt kaikkien toimenpiteiden tekemisen. Valtakunnanvoudinviraston mukaan ulosottoasioiden siirto olisi kuitenkin ollut mahdollinen, mutta se olisi edellyttänyt erilaisten manuaalisten toimenpiteiden tekemistä, mikä olisi lisännyt virhemahdollisuuksia.

Kantelijalle oli lähetetty ulosottoasiassaan maksukehotus ja edellä mainitun siirron jälkeen toinen maksukehotus samasta asiasta. Apulaisoikeuskansleri ei pitänyt tätä sinänsä lainvastaisena. Ongelmallisena hän piti kuitenkin sitä, että kantelijalle lähetetystä toisesta maksukehotuksesta ei asiakirjoista päätellen käynyt millään tavalla ilmi sen vaikutus tai muutoinkaan sen suhde ensimmäiseen maksukehotukseen. Apulaisoikeuskanslerin mielestä perusteltua velallisen näkökulmasta olisi, että tapauksen kaltaisessa tilanteessa toisen maksukehotuksen tietojärjestelmästä tulostamisen yhteydessä tai muutoin asiaa selvennettäisiin näiltä osin velalliselle.

Apulaisoikeuskansleri korosti lisäksi, että ulosottokaaren ja ulosottomenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen nojalla velallisen ulosottoasiat oli siirrettävä uudelle vastaavalle ulosottomiehelle, kun velallisen asuin- tai kotipaikka muuttui, ellei kyse ollut lainsäädännössä mainituista poikkeustapauksista. Täytäntöönpanon keskeytys ei ollut tällainen poikkeustapaus. Velallisen asiat olisi käsillä olleessa tapauksessa tullut siirtää velallisen muuttuneen asuin- ja kotipaikan vastaavalle ulosottomiehelle viipymättä sen jälkeen, kun tieto tästä muutoksesta oli tullut ulosottovirastolle.

Koska päätöksessä esille tuotuihin epäkohtiin näytti olevan mahdollista puuttua ulosottoasioiden tietojärjestelmää kehittämällä, apulaisoikeuskansleri saattoi Valtakunnanvoudinviraston tietoon päätöksessä erityisesti ulosoton tietojärjestelmän näkökulmasta esittämänsä näkemykset maksukehotusten lähettämisestä ja ulosottoasioiden siirtämisestä. Apulaisoikeuskansleri saattoi lisäksi ulosottoasioiden siirtämisestä esittämänsä näkemykset ulosottoviraston tietoon.