Hyppää sisältöön

Ulosoton menettely kanteluksi nimetyn kirjoituksen käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/1186/10/2023
Antopäivä: 5.2.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: ulosotto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi Ulosottolaitoksen tietoon käsityksensä hyvän hallinnon edellyttämästä menettelystä kanteluksi nimetyn kirjoituksen käsittelyssä. 

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että kantelijan ulosottoon lähettämän sähköpostin tarkoitus oli ollut osin tulkinnanvarainen. Kantelija oli kuitenkin kirjoittanut viestinsä alkuun, että kyseessä oli kantelu. Kantelija oli viestissään muun ohella arvostellut ulosottomiehen käyttäytymistä.

Kantelijan vaatimukseen vastaavan ulosottomiehen vaihtamisesta oli vastannut kihlakunnanvouti. Kanteluita käsittelevässä Ulosottolaitoksen keskushallinnossa kantelijan viesti oli arvioitu kansalaiskirjeeksi, johon ei lähetetty vastausta.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan hyvän hallintotavan mukainen menettely olisi edellyttänyt, että kantelijalle olisi ilmoitettu, ettei kirjoitusta käsitellä kanteluna ja sen käsittely on päättynyt, sekä tarvittaessa ohjeistettu asianmukaisen kantelun tekemiseen. Näin kantelija ei olisi jäänyt siihen virheelliseen käsitykseen, että hänen kirjoituksensa oli Ulosottolaitoksessa edelleen kanteluna käsiteltävänä.