Hyppää sisältöön

Ulosoton lähettämät automatisoidut ilmoitukset

Diaarinumero: OKV/1956/10/2023
Antopäivä: 14.6.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ulosotto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi valtakunnanvoudin kanslian tietoon käsityksensä, että hyvän kielenkäytön vaatimus koskee myös tilanteita, joissa asiakirjojen tuotanto on automatisoitu. Kantelussa arvosteltiin ulosoton menettelyä, kun se lähetti toistuvasti kirjeitä, vaikka ulosottoviranomaisille oli toimitettu perukirja eikä kuolinpesässä ollut jaettavia varoja.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan menettely ei ollut virheellinen, mutta ulosoton lähettämien ilmoitusten merkitys ei ollut kantelijalle selvä. Vireilletuloilmoitusten ja maksukehotusten sisällöissä oli osin muotoiluja, jotka eivät voineet koskea kuolinpesää. Kantelija oli ollut yhteydessä ulosottoon ja se oli oikaissut kantelijalle aiheutuneita väärinkäsityksiä.

Valtakunnanvoudin kanslian mukaan vireilletuloilmoitusten lähettäminen on automatisoitu eikä vakiomuotoista ilmoitusta ole mahdollista muuttaa kunkin velallisen tilanteeseen sopivaksi. Apulaisoikeuskansleri mukaan automaation hyödyntäminen ei saa johtaa kehitykseen, jossa viranomainen kykenee tuottamaan hyvän kielenkäytön mukaisia asiakirjoja vain järjestelmäsuunnittelussa ennakkoon tunnistettuun tyyppitapaukseen.