Hyppää sisältöön

Ulosmitattu veronpalautus huomioitiin virheellisesti tulona toimeentulotuessa

Diaarinumero: OKV/2048/1/2018
Antopäivä: 6.2.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kelan huomiota velvollisuuteen huolehtia siitä, että sen antamat toimeentulotukipäätökset perustuvat huolellisesti läpikäytyyn selvitykseen.

Kela myönsi, että vaikka kantelija oli toimeentulotukihakemuksessaan esittänyt veronpalautuksensa tulleen käytetyksi verovelkojen kuittaamiseen, veronpalautus oli huomioitu tuloksi  toimeentulotukilaskelmassa. Näin oli tapahtunut kahtena vuonna peräkkäin. Kela ilmoitti virheellisen menettelyn syyksi huolimattomuuden.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että viranomaisen käsittelemien asioiden punninta ja ratkaiseminen perustuu asiassa hankittuun selvitykseen. Hallintolain edellyttämään asian asianmukaiseen käsittelyyn kuuluu huolellinen perehtyminen asiassa saatuun selvitykseen. Tämä ei ollut kantelijan osalta toteutunut. Kantelijan asiassa ilmennyt huolimattomuus kertoi osaltaan ongelmista Kelan toimeentulotukipäätösten laadussa, jota apulaisoikeuskansleri oli jo ryhtynyt omasta aloitteestaan tutkimaan.