Hyppää sisältöön

Ulkoministeriön ohje keskeyttää luonnonmarjanpoimijoiden turistiviisumihakemusten vastaanotto

Diaarinumero: OKV/892/10/2024
Antopäivä: 24.6.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: ei toimenpidettä

Oikeuskansleri esitti näkemyksensä ulkoministeriön ohjeen oikeudellisista edellytyksistä ja ulkoministeriön menettelystä hyvän hallinnon periaatteiden näkökulmasta.

Kantelussa arvosteltiin ulkoministeriön ohjetta, jolla thaimaalaisten luonnonmarjanpoimijoiden Schengen-viisumihakemusten (turistiviisumit) vastaanottaminen Bangkokin suurlähetystössä on keskeytetty. Kantelun mukaan viisumiohjeistus tuli luonnonmarjatoimialalle yllätyksenä ja muutokset tulee siirtää vuoden 2025 satokaudelle, mitä ennen tulee tehdä vaikutus- ja riskinarviointi.

Oikeuskansleri katsoi, että Schengen-viisumia ei ole edes lähtökohtaisesti tarkoitettu työntekoon ja Thaimaan lainsäädäntömuutoksen (vaatimus työsuhteisuudesta) myötä oikeudelliset edellytykset Schengen-viisumin myönnölle luonnonmarjanpoimintaan ovat päättyneet.

Oikeuskansleri piti luonnonmarjatoimialan huolta työvoiman saatavuudesta kuluvalla satokaudella erittäin ymmärrettävänä. Julkisella vallalla on kuitenkin velvollisuus turvata ihmisoikeuksien toteutuminen. Julkisen vallan on myös huolehdittava työvoiman suojelusta. Ulkoministeriön ohjeella on hyväksyttävä tavoite ennaltaehkäistä ihmisoikeusloukkauksia, koska käytettävissä olleiden tietojen perusteella thaimaalaisten luonnonmarjapoimijoiden hyväksikäytön ja ihmiskaupan uhriksi joutumisen riski on ilmeinen ja vakava. 

Oikeuskanslerin mukaan ulkoministeriön ohje täyttää myös luottamuksensuojan periaatteen ja oikeasuhtaisuuden edellytykset. Arvioon vaikutti muun muassa se, että thaimaalaisilta luonnonmarjanpoimijoilta on viranomaistietojen perusteella säännönmukaisesti edellytetty työsopimusta jo viime satokaudella ja heillä on edelleen käytössä toinen maahantuloinstrumentti (työperusteinen oleskelulupa). 

Oikeuskanslerin mukaan luonnonmarjatoimialan oikeudellisen sääntelyn kehittäminen kiireellisellä aikataululla on perusteltua, jotta ilmenneet epäkohdat ja väärinkäytökset saataisiin minimoitua ja ulkomaisten luonnonmarjanpoimijoiden asemaan löydettäisiin pikaisesti kestävä pitkän aikavälin ratkaisu. 

Hän piti luonnonmarjatoimialan erityispiirteistä johtuen tärkeänä, että toimivaltaiset ministeriöt toimivat koordinoidusti ja sidosryhmiä käynnissä olevan lainvalmisteluprosessin aikana asianmukaisesti ja riittävän laajasti kuullen. Ulkoministeriön on hyvän hallinnon toteuttamiseksi myös perusteltua yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa pyrkiä edesauttamaan thaimaalaisten luonnonmarjanpoimijoiden oleskelulupahakemusten mahdollisimman sujuvaa käsittelyä siirtymäkauden aikana.