Hyppää sisältöön

Ulkoministeriön menettely eduskunnan kirjelmän esittelyssä

Diaarinumero: OKV/19/50/2019
Antopäivä: 6.2.2020
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri tutki omasta aloitteestaan ulkoministeriön menettelyn. Ulkoministeriöstä oli esitelty 5.9.2019 valtioneuvostolle ja 6.9.2019 tasavallan presidentille eduskunnan 21.2.2019 päivätty kirjelmä Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018 antaman kertomuksen johdosta (EK 38/2018 vp; K 23/2018 vp).

Eduskunnan kirjelmä on käsiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa ja tasavallan presidentin toimivaltaan kuuluvassa asiassa tasavallan presidentin esittelyssä. Eduskunnan kirjelmät tulevat hallituksen tietoon vasta sitten, kun ne on asianmukaisesti esitelty valtioneuvostolle ja tasavallan presidentille. Käsittelyn määräajasta ei ole annettu säännöksiä. Vakiintuneesti on kuitenkin katsottu, että eduskunnan kirjelmä on esiteltävä viipymättä. Tätä vaatimusta ei ole noudatettu esillä olevassa tapauksessa, jossa kyseessä oleva eduskunnan kirjelmä on kirjattu valtioneuvostossa saapuneeksi 27.2.2019 ja esitelty valtioneuvoston yleisistunnossa ja tasavallan presidentin esittelyssä vasta yli kuuden kuukauden kuluttua sen saapumisesta.

Viive eduskunnan kirjelmän käsittelyssä ulkoministeriössä oli johtunut inhimillisestä virheestä, jonka seurauksena kirjelmä päätyi hoidettavaksi muulle kuin toimivaltaiselle yksikölle sekä sellaisten selkeiden toimintatapojen tai -ohjeiden puuttumisesta, jotka olisivat edesauttaneet virheen havaitsemista ja sen korjaamista viivytyksettä.

Ottaen huomioon ne toimenpiteet, joihin ulkoministeriössä on ryhdytty, jotta vastaavanlaisilta viiveiltä vältyttäisiin jatkossa, asia ei antanut aihetta muuhun kuin että oikeuskansleri kiinnitti ulkoministeriön huomiota vastaisen varalle tarpeellisen huolellisuuden ja joutuisuuden noudattamiseen esiteltäessä valtioneuvostolle ja tasavallan presidentille eduskunnan kirjelmiä.