Hyppää sisältöön

Ulkomaalaisrekisterin käytön ohjeistus ruotsin kielellä

Diaarinumero: OKV/4/50/2014
Antopäivä: 13.5.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: muu sisäministeriön hallinnonala
Toimenpide: muu toimenpide

Apulaisoikeuskansleri tiedusteli Maahanmuuttovirastoon tekemällään tutustumis- ja tarkastuskäynnillä kysymystä siitä, onko ulkomaalaisrekisteriä koskeva ohjeistus käännetty myös ruotsin kielelle. Maahanmuuttoviraston selvityksessä todetaan, että ohjeet on vuonna 2009 annettu myös ruotsiksi. Myöhempiä ohjeita ei ole käännetty. Maahanmuuttovirasto tulee selvityksensä mukaan jatkossa kääntämään antamansa ohjeet myös ruotsiksi. Myös aiemmin annetut edelleen käytössä olevat ohjeet käännetään ruotsiksi. Maahanmuuttoviraston selvitys huomioon ottaen apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, ettei asia anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.