Hyppää sisältöön

Ulkomaalaislain muuttaminen erityisesti säilöönoton ja maahantulokiellon osalta

Diaarinumero: OKV/1290/21/2024
Antopäivä: 25.6.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon sisäministeriölle ulkomaalaislain muuttamisesta. Hallituksen esityksellä pyritään tehostamaan laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden poistamista ja ulkomaalaisten säilöön ottamista ja tiukentamaan maahantulokieltosääntelyä.

Oikeuskansleri totesi, että lukuisat ulkomaalaislain erilliset muutokset kasvattavat riskiä siitä, että eduskunnalla ei ole kokonaiskuvaa uudistuksista ja niiden yhteisvaikutuksista. Tämän vuoksi esityksen vaikutusarviointia on täsmennettävä. Myös esityksen perus- ja ihmisoikeusvaikutuksia on arvioitava paikoin tarkemmin perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten täyttymisen, kuten rajoitusten täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimuksen sekä suhteellisuusvaatimuksen, kannalta.