Hyppää sisältöön

Ulkoasiainministerin lähettämät tekstiviestit

Diaarinumero: OKV/350/1/2008
Antopäivä: 30.3.2008
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: ei toimenpidettä

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka antoi 31.3.2008 ratkaisunsa ulkoasiainministeri Ilkka Kanervan niin sanottua tekstiviestikohua koskeneessa asiassa. Yksityiskohtainen päätös annettiin asiaa koskevaan ensimmäiseen kanteluun (OKV/350/1/2008). Samassa yhteydessä oikeuskansleri ratkaisi myös muut samasta asiasta tehdyt kantelut. Kaikkiaan tätä asiaa koskevia kanteluita tehtiin yhdeksän. Kanteluista kuusi tehtiin suoraan oikeuskanslerille ja kolme eduskunnan oikeusasiamiehelle, jotka siirrettiin samassa yhteydessä oikeuskanslerin käsiteltäväksi.

Oikeuskanslerille 12.3.2008 osoittamassanne kirjoituksessa viittaatte julkisissa tiedotusvälineissä esitettyihin ulkoasiainministeri Ilkka Kanervan tekstiviestien lähettämistä koskeviin tietoihin. Kirjoituksessanne katsotte, että on syytä epäillä, että ulkoasiainministeri Ilkka Kanerva on käyttänyt väärin virka-asemaansa ja virkapuhelintaan sekä valehdellut julkisesti.