Hyppää sisältöön

Työvoimapoliittista lausuntoa annettaessa noudatettava määräaikaa

Diaarinumero: OKV/2178/1/2013
Antopäivä: 28.8.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Työ- ja elinkeinotoimisto oli ylittänyt vajaalla kolmella viikolla säädetyn 30 päivän määräajan työvoimapoliittisen lausunnon antamisessa. Viivästys oli johtunut myös kyseistä TE-toimistoa koskeneesta vuoden 2013 työvoimahallinnon organisaatiomuutoksesta ja toimistolle annetuista uusista tehtävistä. Selvitysajankohtana lausuntojen käsittelyajat oli kuitenkin saatu merkittävästi lyhenemään ja vastaamaan asetuksessa säädettyä.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että määräajan noudattaminen on tärkeää, sillä asian viivytyksettömällä käsittelyllä on merkitystä hakijan perustoimeentulon kannalta. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti työ- ja elinkeinotoimiston huomiota vastaisen varalle säädetyn määräajan noudattamiseen työvoimapoliittisia lausuntoja annettaessa.