Hyppää sisältöön

Työvoimapoliittista lausuntoa annettaessa noudatettava määräaika

Diaarinumero: OKV/998/1/2015
Antopäivä: 17.1.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Työ- ja elinkeinotoimisto oli ylittänyt noin viikolla säädetyn 30 päivän määräajan työvoimapoliittisen lausunnon antamisessa. Viivästys oli johtunut asioiden tilapäisestä ruuhkautumisesta kysymyksessä olevassa työ- ja elinkeinotoimistossa. Selvityksen antamisajankohtana lausuntojen käsittelyajat oli kuitenkin saatu merkittävästi lyhenemään ja vastaamaan asetuksessa säädettyä.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että  määräajan noudattaminen on tärkeää, sillä asian viivytyksettömällä käsittelyllä on merkitystä hakijan perustoimeentulon kannalta. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti työ- ja elinkeinotoimiston huomiota vastaisen varalle säädetyn määräajan noudattamiseen työvoimapoliittisia lausuntoja annettaessa.