Hyppää sisältöön

Työvoimapoliittisen lausunnon viipyminen

Diaarinumero: OKV/2165/1/2013
Antopäivä: 18.11.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli TE-toimistoa siitä, että se ei ole antanut työvoimapoliittista lausuntoa luvatussa kuukauden määräajassa. Lausunnon antaminen oli viivästynyt, koska työttömyysturvayksikön lisääntyneen työmäärän takia käsittelyajat olivat pidentyneet.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti TE-toimiston huomiota siihen, että työvoimapoliittiset lausunnot tulee antaa viivytyksettä noudattaen työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista annettua asetusta.