Hyppää sisältöön

Työvoimapoliittisen lausunnon käsittelyaika

Diaarinumero: OKV/725/1/2014
Antopäivä: 3.3.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Työvoimapoliittisen lausunnon käsittelyaika työ- ja elinkeinotoimistossa oli kestänyt yli asetuksessa säädetyn 30 päivää. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti työ- ja elinkeinotoimiston huomiota työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista annetussa työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa säädettyihin vaatimuksiin lausunnon käsittelyajasta.