Hyppää sisältöön

Työvoimapoliittisen lausunnon antaminen viivästyi

Diaarinumero: OKV/1140/1/2018
Antopäivä: 17.4.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti työ- ja elinkeinotoimiston huomiota asioiden viivytyksettömään käsittelyyn hallintolain mukaisesti sekä työvoimapoliittisen lausunnon antamiseen säädetyssä määräajassa.

Kantelija oli ilmoittautunut verkon kautta työttömäksi työnhakijaksi. Kahden viikon kuluttua  hän oli  puhelimitse pyytänyt työvoimapoliittista lausuntoa maksajalle. Noin viikon kuluttua kantelijalle oli  lähetetty selvityspyyntö, johon hän oli vastannut. Työvoimapoliittinen lausunto oli annettu 38 päivän kuluttua kantelijan antamasta selvityksestä. Asetuksessa säädetty 30 päivän määräaika työvoimapoliittisen lausunnon antamiselle oli siten ylittynyt.  Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että TE-toimiston selvityksessään esittämä syy viivästymiselle eli asioiden käsittelyn ruuhkautuminen kesällä ei lähtökohtaisesti ole hyväksyttävä syy asetuksessa säädetyn määräajan ylittämiseen. TE-toimiston olisi tullut käsitellä ja selvittää kantelijan työttömyysturva-asia viipymättä hallintolain säännösten mukaisesti sekä antaa työvoimapoliittinen lausunto säädetyssä määräajassa.