Hyppää sisältöön

Työvoimapoliittinen lausunto on annettava säädetyssä määräajassa

Diaarinumero: OKV/430/1/2018
Antopäivä: 18.6.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti TE-toimiston huomiota velvollisuuteen noudattaa asetuksessa säädettyjä määräaikoja työvoimapoliittisten lausuntojen antamisessa.

TE-toimisto oli antanut kantelijan asiassa työvoimapoliittisen lausunnon kolme päivää asetuksessa säädetyn 30 päivän määräajan päättymisen jälkeen. TE-toimisto oli selvityksensä mukaan kuitenkin ryhtynyt toimenpiteisiin saadakseen käsittelyajat lainmukaisiksi.