Hyppää sisältöön

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle huomautus käsittelyn viipymisestä

Diaarinumero: OKV/1612/1/2016
Antopäivä: 14.3.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle huomautuksen valitusten käsittelyn viipymisestä.

Kantelijan kolmen työmarkkinatukea koskeneen valituksen käsittely työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa oli kestänyt vajaasta 4 vuodesta 3 kuukaudesta runsaaseen 5 vuoteen 3 kuukauteen. Lisäksi valitusasioiden asiakirjoja oli käsitelty huolimattomasti, sillä ne olivat olleet kadoksissa peräti kahteen otteeseen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että valitusten käsittely oli kestänyt kohtuuttoman kauan. Lautakunnan mukaan viivytykset olivat seurausta yksittäisen virkamiehen laiminlyönneistä, mutta apulaisoikeuskanslerin sijaisen mielestä tapahtunut osoitti vakavia puutteita myös vireillä olevien asioiden käsittelyn seurannassa.