Hyppää sisältöön

Työttömyysturva-asian käsittelyaika

Diaarinumero: OKV/2141/1/2014
Antopäivä: 10.3.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli asiansa käsittelyaikaa työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa. Asian käsittely oli kestänyt hieman vajaan 11 kuukautta. Lautakunnan selvityksen mukaan käsittelyaikaa oli pidentänyt tapaukseen sovellettavan säännöksen tulkintakysymys ja vakuutusoikeuden ratkaisun odottaminen samanlaisesta oikeuskysymyksestä. Apulaisoikeuskansleri totesi, ettei hänellä käytettävissä olleen selvityksen perusteella ollut perusteita katsoa, että asian käsittelyssä olisi viivytelty aiheettomasti, vaikka käsittelyaika oli poikennut selvästi keskimääräisestä käsittelyajasta. Siitä huolimatta asian laatu huomioon ottaen voitiin kantelijan valituksen käsittelyaikaa pitää varsin pitkänä, mikä ei ollut edistänyt kantelijan oikeusturvan toteutumista parhaalla tavalla. Apulaisoikeuskansleri saattoi työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan tietoon näkemyksensä kantelijan valituksen käsittelyajasta.