Hyppää sisältöön

Työnhakijan palvelua ei olisi saanut siirtää yksipuolisesti toiselle palvelulinjalle

Diaarinumero: OKV/1156/1/2017
Antopäivä: 19.10.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) huomiota velvollisuuteen arvioida työnhakijan palvelutarve yhdessä tämän kanssa sekä velvollisuuteen noudattaa hyvän hallinnon periaatteita.

TE-toimisto oli tehnyt yksipuolisesti palvelutarpeen arvioinnin ja siirtänyt sen perusteella kantelijan osaamisen kehittämisen palvelulinjalta tuetun työllistämisen palvelulinjalle. TE-toimisto kertoi asiasta kantelijalle vasta ratkaisun jälkeen. Apulaisoikeuskansleri totesi, että lain mukaan TE-toimiston ja asiakkaan tulee arvioida palvelutarve yhdessä. Lisäksi TE-toimiston menettely oli hänen mukaansa ristiriidassa palveluperiaatetta ja palvelun asianmukaisuutta koskevan hallintolain säännöksen kanssa.