Hyppää sisältöön

Työlupahakemuksen käsittely viivästyi

Diaarinumero: OKV/1747/1/2012
Antopäivä: 4.6.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Hakija oli pannut vireille työntekijän oleskelulupahakemuksen poliisilaitoksella 15.3.2012. Kanteluajankohtana asia oli edelleen vireillä  työ- ja elinkeinotoimistossa. Asian käsittely oli tuolloin kestänyt noin yhdeksän kuukautta. 

Työ- ja elinkeinotoimiston selvityksen mukaan lopullinen käsittelyaika oli ollut noin kymmenen kuukautta. Käsittelyajan pituuteen olivat vaikuttaneet osittain työnantajalta pyydettävät selvitykset, mutta pääosin käsittelyaika oli johtunut työlupahakemusten ruuhkautumisesta ja resurssipulasta.

Vuoden 2013 alusta työlupayksiköt on osana työ- ja elinkeinotoimistojen palvelujen uudistumista organisoitu kansainvälisen palvelun yksiköiksi. Työ- ja elinkeinoministeriöstä toukokuussa 2013 saadun tiedon mukaan kansainvälisissä yksiköissä on uudistuksen jälkeen aikaisempaa parempi resursointi ja työlupahakemusten ruuhkaa oli  saatu purettua.  Vuoden 2013 lopussa ministeriö arvioi työlupauudistuksen onnistumisen kokonaisuudessaan.  Lisäksi  työ- ja elinkeinoministeriötä  antaa 1.11.2013 mennessä antaa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle  selvityksen kaikkien työlupayksiköiden tilanteesta ja  ministeriön toimenpiteistä toiminnan kehittämiseksi. Tästä syystä apulaisoikeuskansleri katsoi riittäväksi kiinnittää  työ- ja elinkeinotoimiston huomiota velvollisuuteen ratkaista työntekijöiden oleskelulupahakemusasiat ilman aiheetonta viivytystä.