Hyppää sisältöön

Työkyvyttömyyseläkeasia olisi tullut käsitellä viivytyksettä

Diaarinumero: OKV/1567/1/2017
Antopäivä: 27.10.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: erityistuomioistuin
Toimenpide: muu toimenpide

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vakuutusoikeuden huomiota velvollisuuteen käsitellä asiat ilman aiheetonta viivytystä. Kantelijan valitusasian käsittely vakuutusoikeudessa oli kestänyt noin 18 kuukautta, kun asiaryhmän keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2016 oli vajaat 15 kuukautta ja tammi–kesäkuussa 2017 noin 14 kuukautta.