Hyppää sisältöön

Työ- ja elinkeinotoimiston olisi tullut toimia huolellisemmin

Diaarinumero: OKV/415/1/2016
Antopäivä: 12.3.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) huomiota käsiteltävinä olevien asioiden selvittämiseen ja huolellisuuteen virkatehtävien hoitamisessa.

Kantelija oli ilmoittanut TE-toimistolle kahdesti, ettei hänellä ollut ajolupaa, jota hänelle tarjotussa kuorma-autonkuljettajan työpaikassa vaadittiin. Tästä huolimatta TE-toimistossa oli katsottu, että hänellä ei ollut pätevää syytä olla hakematta tarjottua työtä eikä siksi oikeutta työttömyysetuuteen.

Hallintolain mukaan viranomaisen tulee selvittää asia riittävästi ja asianmukaisesti hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan TE-toimistossa ei ollut perehdytty kantelijan antamaan selvitykseen riittävästi eikä toimittu riittävän huolellisesti. Työtarjousta ei ollut peruutettu kantelijan ilmoitusten johdosta, kuten vastaavissa tilanteissa meneteltiin. Työttömyysetuuden saamisen estänyt työvoimapoliittinen lausunto oli korjattu vasta kantelun johdosta.