Hyppää sisältöön

Työ- ja elinkeinotoimiston olisi tullut antaa perusteltu, kirjallinen päätös

Diaarinumero: OKV/537/1/2016
Antopäivä: 2.4.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) huomiota velvollisuuteen antaa perusteltu päätös.

Kantelija oli toimittanut TE-toimistoon työkokeilusopimuksen oma-aloitteisesti hankkimastaan työkokeilupaikasta. Hänelle oli tekstiviestillä ilmoitettu, että TE-toimisto ei voi hyväksyä sopimusta, ja hänen kanssaan oli myöhemmin keskusteltu useita kertoja puhelimitse.

Työkokeilua koskevaan päätökseen ei voi hakea muutosta. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan hakijan tulee kuitenkin saada tietoonsa erityisesti kielteisen päätöksen perusteet hallintolain edellyttämällä tavalla. Vaikka päätökseen ei voisi hakea muutosta, hakijalla on mahdollisuus pyytää asian uudelleen käsittelyä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että kantelijalle olisi tullut antaa perusteltu kirjallinen päätös työkokeilusopimuksen hyväksymättä jättämisestä.