Hyppää sisältöön

Työ- ja elinkeinoministeriön menettely Tukesin valvonnassa

Diaarinumero: OKV/544/80/2024
Antopäivä: 21.3.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti työ- ja elinkeinoministeriön huomiota sen lakisääteisiin tehtäviin sen ohjauksessa olevien viranomaisten valvonnassa. Apulaisoikeuskansleri pyysi ministeriötä antamaan selvityksensä viimeistään 31.12.2024, miten painelaiterekisterin tiedonhallinta on Tukesissa järjestetty.  

Apulaisoikeuskansleri oli päätöksessään 15.12.2023 OKV/1691/10/2022 pyytänyt työ- ja elinkeinoministeriötä toimittamaan selvityksen viimeistään 16.2.2024 siitä, miten Tukesin ylläpitämän painelaiterekisterin tiedonhallinta on Tukesissa järjestetty, onko uusi rekisteri käytössä sekä onko uudesta rekisteristä saatavilla painelaitelain 77 §:ssä luetellut tiedot ajantasaisina ja kuinka ripeästi tiedot rekisteristä on saatavissa.

Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan uusi painelaiterekisteri ei ole vielä valmis. Se pyritään ottamaan käyttöön vuoden 2024 aikana.