Hyppää sisältöön

Turvapaikkaa ja oleskelulupaa koskevien hakemusten käsittelyn viivästyminen

Diaarinumero: OKV/991/10/2020
Antopäivä: 14.10.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ulkomaalaisasiat
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi Maahanmuuttovirastolle huomautuksen ulkomaalaislaissa säädetyn yhdeksän kuukauden enimmäiskäsittelyajan huomattavasta ylittämisestä hakijan perhesideperusteisen oleskelulupahakemuksen käsittelyssä. Hän myös kiinnitti viraston vakavaa huomiota sen velvollisuuteen tarkasti seurata asioiden käsittelyn etenemistä ja huolehtia siitä, että myös ne kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset, joita ei koske kuuden kuukauden enimmäiskäsittelyaika, käsitellään ilman aiheetonta viivytystä ja kohtuullisessa ajassa siten kuin perustuslaki ja hallintolaki edellyttävät. Päätös lähetettiin tiedoksi myös sisäministeriölle.

Hakija oli hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua elokuussa 2015. Maahanmuuttovirasto hylkäsi hakemuksen lokakuussa 2016. Hakija valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen, joka osittain palautti asian virastolle uudelleen käsiteltäväksi. Asian käsittely oli kestänyt Maahanmuuttovirastossa yli kaksi vuotta sen jälkeen, kun hallinto-oikeus oli maaliskuussa 2018 palauttanut sen Maahanmuuttovirastolle. Perhesideperusteisen oleskelulupahakemuksen käsittely oli kestänyt virastossa yli puolitoista vuotta. Hakijan perhesiteen perusteella haetun oleskeluluvan käsittelyaikaan ei liittynyt laissa tarkoitettuja poikkeuksellisia olosuhteita. Turvapaikkahakemus oli puolestaan ollut yksikön yleisessä työjonossa yli puolitoista vuotta. Maahanmuuttovirasto myönsi itsekin, ettei turvapaikka-asiaa ollut käsitelty ilman aiheetonta viivytystä.