Hyppää sisältöön

Tuomion korjausmerkinnän puutteellisuus

Diaarinumero: OKV/1546/30/2022
Antopäivä: 31.10.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen tuomion korjaamisessa. Käräjätuomarin korjaamasta tuomiosta ei käynyt ilmi, mitä siitä oli korjattu ja kuka korjauksen oli tehnyt.