Hyppää sisältöön

Tuomiolauselman ja perustelujen välinen ristiriita

Diaarinumero: OKV/662/30/2023
Antopäivä: 26.9.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen tuomion laatimisessa. Käräjäoikeuden antaman tuomion perusteluissa oli virheellisesti todettu vastaajan menettelyn edellyttävän ankarampaa rangaistusta kuin tosiasiassa oli tarkoitettu ja tuomiolauselmassa ilmoitettu.