Hyppää sisältöön

Tuomiolauselmalla näkyvät korjausmerkinnät

Diaarinumero: OKV/1/30/2015
Antopäivä: 8.12.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: ei toimenpidettä

Tuomiolauselmasta ei ilmennyt, oliko vastaajan vapaudenmenetysaikaa vähennetty vastaajalle tuomitusta nuorisorangaistuksesta. Tuomiolauselmasta näkyi lisäksi, että tuomiota oli korjattu kaksi kertaa, mutta siitä ei käynyt ilmi, mihin 14.8.2014 tehty korjausmerkintä kohdistui.

Asiassa puheenjohtajana toimineen käräjätuomarin selvityksen mukaan apulaisoikeuskanslerilla käytössään ollut jäljennös tuomiosta oli erisisältöinen kuin käräjäoikeuden kansliassa antama sekä hovioikeuden tuomion liitteenä ollut. Käräjätuomari epäili selvityksessään, että virhe voisi johtua Ritu-järjestelmästä.

Oikeuskanslerinvirasto selvitti asiaa Ritu-järjestelmää ylläpitävältä Oikeusrekisterikeskukselta. Selvityksessä ilmeni, että epäilty virhe oli järjestelmästä johtuva. Oikeusrekisterikeskus ilmoitti oikeuskanslerinvirastolle, että virhe tullaan korjaamaan.