Hyppää sisältöön

Tuomioistuinviraston perustaminen

Diaarinumero: OKV/32/20/2018
Antopäivä: 11.6.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi oikeusministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi tuomioistuinviraston perustamista koskevaksi lainsäädännöksi.

Esityksen mukaan tuomioistuinten virkojen perustamiseen, lakkauttamiseen ja siirtämiseen liittyvä toimivalta säilyisi oikeusministeriöllä. Oikeuskansleri totesi, että tämä vähentää tuomioistuinviraston perustamisen tosiasiallista merkitystä tuomioistuinten riippumattomuuden turvaajana. Hänen mielestään mahdollisimman pian tuomioistuinviraston toiminnan käynnistyttyä tulisi selvittää keinot virkajärjestelytoimivallan antamiseen tuomioistuinvirastolle, jotta tuomioistuinten rakenteellisen riippumattomuuden mahdollisimman laajat takeet toteutuisivat.