Hyppää sisältöön

Tuomarin olisi tullut tutkia käräjäoikeuden toimivalta kansainvälisluonteisessa asiassa

Diaarinumero: OKV/1597/1/2017
Antopäivä: 19.12.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjätuomarin huomiota velvollisuuteen tutkia huolellisesti ja oma-aloitteisesti käräjäoikeuden toimivalta kansainvälisluonteisissa asioissa. Kantelussa oli kyse siitä, että käräjätuomari oli ratkaissut kansainvälisluonteisen lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeneen asian, vaikka käräjäoikeus ei ollut asiassa toimivaltainen ja sen olisi tullut omasta aloitteestaan jättää asia tutkimatta.