Hyppää sisältöön

Tuomarin huolimattomuus julkisen selosteen laatimisessa

Diaarinumero: OKV/2636/31/2023
Antopäivä: 8.2.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa käräjätuomarina toimineen käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen julkisen selosteen laatimisessa. Asia tuli oikeuskanslerin tietoon Helsingin hovioikeuden ilmoittamana. 

Käräjätuomarilta oli jäänyt salassa pidettäväksi määrätystä tuomiosta laatimaansa julkiseen selosteeseen näkyville yhden asianomistajan sukunimi. Tuomarin keskeisiin virkavelvollisuuksiin kuuluu huolehtia niin oikeudenkäynnin julkisuudesta kuin myös sen rajoittamisesta yksityiselämän ja arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi. Ennakoitavissa olevat seuraukset asianomistajan salassa pidettäväksi määrätyn henkilöllisyyden paljastumisesta voivat olla vakavia hänen kannaltaan ja horjuttavat luottamusta lainkäytön asianmukaisuuteen. Asiassa ei kuitenkaan ilmennyt, että asianomistajan henkilöllisyys olisi julkisessa selosteessa kerrotun sukunimen seurauksena paljastunut.