Hyppää sisältöön

Tuomari tuomitsi vanhentuneista teoista

Diaarinumero: OKV/24/31/2017
Antopäivä: 5.7.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi käräjätuomarille huomautuksen lainvastaisesta menettelystä rangaistukseen tuomitsemisessa. Lisäksi hän kiinnitti käräjätuomarin huomiota velvollisuuteen perustella tuomio asianmukaisesti.

Käräjäoikeus oli tuominnut rikosasian vastaajan vankeusrangaistukseen syyteoikeudeltaan vanhentuneista teoista. Hovioikeus oli muuttanut tuomiota hylkäämällä vanhentuneet syytekohdat ja lisäksi ottamalla rangaistusta alentavana seikkana huomioon kaksi aiempaa tuomiota, joita käräjäoikeus ei ollut huomioinut. Käräjäoikeuden tuomiosta ei käynyt ilmi, miksi se ei ollut ottanut huomioon mainittuja tuomioita.

Apulaisoikeuskansleri totesi käräjätuomarin menetelleen lainvastaisesti tuomitessaan vastaajan vanhentuneista teoista. Apulaisoikeuskanslerin mukaan tuomiossa olisi lisäksi pitänyt perustella, miksi vastaajan aiempia ehdottomia vankeusrangaistuksia ei ollut otettu huomioon uutta rangaistusta alentavana seikkana. Seuraamusratkaisun avoin ja seikkaperäinen perusteleminen edistää ratkaisun ulkoisen kontrolloitavuuden ohella tuomarin itsekontrollin toteutumista ja on siten omiaan lisäämään lainkäytön oikeusvarmuutta.