Hyppää sisältöön

Tullin rikostorjuntalain 3 luvun muuttaminen

Diaarinumero: OKV/2227/21/2023
Antopäivä: 8.12.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan muutettavaksi lakia rikostorjunnasta Tullissa. Oikeuskansleri totesi kannattavansa tavoitetta, jossa yhdenmukaistettaisiin Tullin rikostorjuntalain säännöksiä poliisilakiin, pakkokeinolakiin ja Rajavartiolaitoksen rikostorjuntalakiin. Lakiesityksessä ei oltu arvioitu perustuslakivaliokunnan aiempia kannanottoja teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilötietojen hankkimisesta. Oikeuskanslerin mukaan lakiesitystä on arvioitava tältä osin uudelleen.